Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XXXI. Taxele specifice jocurilor de noroc ca urmare a declarării stării de urgență


Prin adoptarea OUG nr. 48/2020, publicată în MO nr. 319 din 16.04.2020, se reconfirmă faptul că art. 332 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1 din 1999, privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, modificată şi completată de OUG nr. 34 din 26 martie 2020, este aplicabilă și în cazul licențelor de organizare și a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc.       

Art. 332 Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice se menţine pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări.

Măsuri adoptate

1. Valabilitatea licențelor de organizare a jocurilor de noroc se menţine pe toată perioada stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. Operatorii din domeniu,  care doresc continuarea activității, pot formula cereri pentru relicențiere, până cel mai târziu în 90 de zile, de la data încetării stării de urgență;

2. Valabilitateaautorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc se menţine pe toată perioada stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. Operatorii din domeniu, care doresc continuarea activității, pot formula cereri pentru reautorizarea activității, până cel mai târziu în 90, de zile de la încetarea stării de urgență;

3. Pe durata stării de urgență, obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale se suspendă;

4. Pentru activitățile jocurilor de noroc tradiționale nu se aplică sancțiunile prevăzute în O.U.G. nr. 77/2009 și normele metodologice referitoare la neplata taxelor aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă plata taxelor se efectuează în cel mult 30 zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență;

5. Operatorii care desfășoară activitățile jocurilor de noroc tradiționale nu datorează taxe, aferente autorizațiilor de exploatare a acestora, pentru întreaga perioadă a stării de urgență.

Comportamentul previzibil de punere în practică a măsurilor adoptate

1. Licența de organizare a jocurilor de noroc – comportament comun - pentru jocurile de noroc tradiționale și online

a) Perioada de valabilitate de 10 ani expiră în perioada stării de urgență (puțin probabil):

 • este prelungită de drept cu 90 de zile, după încetarea stării de urgență;
 • se pregătește, în acest interval de 90 zile, dosarul de relicențiere; 
 • se solicită o nouă licență Comitetului de supraveghere, dosar complet depus cu 9 zile lucrătoare înainte de ședință; 
 • după aprobare se declară și se realizează plata anticipată taxei anuale de licență; 
 • data de întâi, a lunii următoare celei în care plata a fost efectuată, trebuie să se regăsească intervalul celor 90 zile de prelungire.

b) Licență validă în perioada stării de urgență -  cu 10 zile înainte de expirarea anului de licențiere precedent:

Notă:

Prin masurile adoptate recent, la propunerea ONJN, nu a fost suspendată sau amânată obligația privind declararea și plata taxei anuale de licență, acestea rămânând în vigoare așa cum sunt prevăzute în OUG 77 din 2009.


2. Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc – comportament diferit

A) Jocurile de noroc tradiționale

a) Autorizația anuală de exploatare expiră în perioada stării de urgență

b) Autorizația anuală de exploatare este validă în perioada stării de urgență


B)    Jocurile de noroc online

a) Autorizația anuală de exploatare expiră în perioada stării de urgență

 • este prelungită de drept cu 90 de zile, după încetarea stării de urgență;
 • creanța fiscală, privind taxa lunară de autorizare, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului la termenele prevăzute de lege; 
 • se calculează cuantumul obligaţiei fiscale; 
 • se realizează plata taxei lunare de autorizare; 
 • copie a declaraţiei de impunere sau orice alte modificări ale acesteia precum şi copia documentului de plată aferent, se transmit ONJN, în termen de 5 zile de la data la care a fost realizată plata;
 • se pregătește, în acest interval de 90 zile, dosarul de reautorizare;
 • se solicită o nouă autorizație Comitetului de supraveghere, dosar complet depus cu 9 zile lucrătoare înainte de ședință; 
 • după aprobare se realizează plata anticipată a taxei de autorizare;
 • data de întâi, a lunii următoare celei în care plata a fost efectuată, trebuie să se regăsească intervalul celor 90 zile de prelungire;

b) Autorizația anuală de exploatare este validă în perioada stării de urgență

 • creanța fiscală, privind taxa lunară de autorizare, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului la termenele prevăzute de lege;creanța fiscală, privind taxa lunară de autorizare, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului la termenele prevăzute de lege; 
 • se calculează cuantumul obligaţiei fiscale; 
 • se realizează plata taxei lunare de autorizare; 
 • copie a declaraţiei de impunere sau orice alte modificări ale acesteia precum şi copia documentului de plată aferent, se transmit ONJN, în termen de 5 zile de la data la care a fost realizată plata.

Notă:

Pentru obligațiile fiscale scadente, începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate până la 30 de zile de la încetarea stării de urgență, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere.

Prin derogare de la prevederea Codului de procedură fiscală, conform căreia: obligaţiile fiscale restante sunt obligaţiile fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată, obligațiile  fiscale scadente, începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate până la 30 de zile de la încetarea stării de urgență, nu sunt considerate obligații fiscale restante.

Important: se depun, în termenul legal declarațiile fiscale prin care se constituie creanța fiscală, dar în intervalul 21 martie 2020 – până la 30 de zile de la încetarea stării de urgență aceste obligații fiscale nu se consideră că sunt obligații fiscale restante, deoarece:

sunt valabile și pentru organizatorii de jocuri de noroc prevederile art.VII din OUG 29 din 2020:

„Art. VII

(1) Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi neachitate până la încetarea, potrivit alin. (4), a măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (1) nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.

(3) Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale.

(4) Măsurile fiscale prevăzute la alin. (1)-(3) încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.” 


Cazuri ipotetice - de punere în practică a măsurilor adoptate

Perioada stării de urgență - 60 de zile, din 16 martie 2020 – la 14 mai 2020;

90 de zile de la încetarea stării de urgență - din 15 mai 2020 până în 12 august 2020;

I. Licența de organizare a jocurilor de noroc – comportament comun - pentru jocurile de noroc tradiționale și online

a) Perioada de valabilitate de 10 ani expiră în perioada stării de urgență (puțin probabil):

 • este prelungită de drept cu 90 de zile, după încetarea stării de urgență - până la 12 august 2020; 
 • se pregătește, în acest interval de 90 zile, dosarul de relicențiere, luna iunie sau iulie 2020; 
 • se solicită o nouă licență Comitetului de supraveghere, dosar complet depus cu 9 zile lucrătoare înainte de ședință – ședința din iunie sau iulie; 
 • după aprobare se declară și se realizează plata anticipată taxei anuale de licență, cel mai târziu 25 iulie, dacă dosarul este aprobat în iunie sau 31 iulie, dacă dosarul este aprobat în iulie 2020; 
 • data intrării în vigoare a licenței obținute – 1 august 2020, data de întâi, a lunii următoare celei în care plata a fost efectuată, trebuie să se regăsească intervalul celor 90 zile de prelungire.

b) Licență validă în perioada stării de urgență - cu 10 zile înainte de expirarea anului de licențiere precedent:

 • creanța fiscală, privind taxa anuală de licență, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului; 
 • se calculează cuantumul obligaţiei fiscale; 
 • se realizează plata taxei anuale de licență; 
 • copie a declaraţiei de impunere sau orice alte modificări ale acesteia precum şi copia documentului de plată aferent, se transmit ONJN, în termen de 5 zile de la data la care a fost realizată plata.


II. Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc – comportament diferit

A)  Jocurile de noroc tradiționale

a)     Autorizația anuală de exploatare expiră în perioada stării de urgență


b)  Autorizația anuală de exploatare este validă în perioada stării de urgență

 • creanța fiscală, privind taxa lunară sau trimestrială de autorizare, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului la termenele prevăzute de lege;
 • se calculează cuantumul obligaţiei fiscale; Exemplu pentru slot-machine, autorizația intrată în vigoare după 01.01.2020 (rectificativă la D-100 din 25 martie 2020): 3.600 euro x 4,7511 = 17.104 lei/an : 4 = 4.276 lei/trim. Recalculare și regularizare perioadă de exploatare efectivă: 4.276 : 91 zile = 47 lei x 31 (număr de zile de exploatare efectivă din trimestrul doi 2020) = 1.457  lei/aparat; 
 • se realizează plata taxei lunară sau trimestrială de autorizare, în termen de 30 de zile de la ridicarea stării de urgență- până la 12 iunie 2020; 
 • nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgență, respectiv pentru perioada 16 martie – 14 mai 2020 și este valabilă pentru taxele de autorizare forfetare; 
 • copie a declaraţiei de impunere sau orice alte modificări ale acesteia precum şi copia documentului de plată aferent, se transmit ONJN, în termen de 5 zile de la data la care a fost realizată plata;

B)  Jocurile de noroc online

a) Autorizația anuală de exploatare expiră în perioada stării de urgență

 • este prelungită de drept cu 90 de zile, după încetarea stării de urgență, până la 12 august 2020; 
 • creanța fiscală, privind taxa lunară de autorizare, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului la termenele prevăzute de lege; 
 • se calculează cuantumul obligaţiei fiscale; 
 • se realizează plata taxei lunare de autorizare; 
 • copie a declaraţiei de impunere sau orice alte modificări ale acesteia precum şi copia documentului de plată aferent, se transmit ONJN, în termen de 5 zile de la data la care a fost realizată plata; 
 • se pregătește, în acest interval de 90 zile, dosarul de reautorizare, în luna iunie sau iulie 2020; 
 • se solicită o nouă autorizație Comitetului de supraveghere, dosar complet depus cu 9 zile lucrătoare înainte de ședință, pentru ședința de comitet din iunie sau iulie 2020; 
 • după aprobare se realizează plata anticipată a taxei de autorizare, cel mai târziu până în 25 iulie, dacă dosarul a fost aprobat în iunie sau până la 31 iulie 2020, dacă aprobarea a fost în luna iulie 2020; 
 • data intrării în vigoare a autorizației este 1 august 2020, data de întâi, a lunii următoare celei în care plata a fost efectuată, trebuie să se regăsească intervalul celor 90 zile de prelungire;

b) Autorizația anuală de exploatare este validă în perioada stării de urgență

 • creanța fiscală, privind taxa lunară de autorizare, se stabilește prin declarația de impunere a contribuabilului la termenele prevăzute de lege;
 • se calculează cuantumul obligaţiei fiscale;
 • se realizează plata taxei lunare de autorizare;
 • copie a declaraţiei de impunere sau orice alte modificări ale acesteia precum şi copia documentului de plată aferent, se transmit ONJN, în termen de 5 zile de la data la care a fost realizată plata.


 •   17 aprilie
 •   Anchidim Zăgrean

Articole Rombet