Transparență, unitate, acțiune

Condiții licențiereROMBET vă pune la dispoziție textul OUG 77/2009, actualizată cu toate modificările legislative la zi.

În cele de mai jos veți găsi condițiile de licențiere, autorizare și taxare a activităților de jocuri de noroc din Romania, calculate la cursul de schimb EURO - LEU: