Transparență, unitate, acțiune

Condiții licențiere


ROMBET vă pune la dispoziție textul OUG 77/2009, actualizată cu toate modificările legislative la zi.

Vă rugăm să găsiți în cele ce urmează condițiile de licențiere, autorizare și taxare a activităților de jocuri de noroc din Romania, calculate la cursul de schimb EURO - LEU, condiții valabile pentru Anul 2019Anul 2018 și Anul 2017.