Transparență, unitate, acțiune

Condiții licențiere


ROMBET vă pune la dispoziție textul OUG 77/2009, actualizată cu toate modificările legislative la zi.

Mai jos regăsiți condițiile de licențiere, autorizare și impozitare a activităților de jocuri de noroc din Romania, calculate la cursul de schimb EURO - LEU valabile pentru anii 2017 si 2018.

Model calcul pentru anul 2018

Model calcul pentru anul 2017