Transparență, unitate, acțiune

Condiții licențiere


ROMBET vă pune la dispoziție textul OUG 77/2009, actualizată cu toate modificările legislative la zi.

Totodată puneți găsi în cele de mai jos un material sintetic privind condițiile de licențiere, autorizare și impozitare a activităților de jocuri de noroc.

Aceste condiții sunt actualizate cu ultimele prevederi legislative la zi, inclusiv cu modificările și completările aduse de OUG 92 din 2014.Slot-machine - câștig nelimitat

NR. CRT.

DENUMIRE

EXPLICAȚII[1]

EURO

1

TAXA DE LICENŢA

88.186 lei/an   - pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; 

Pentru anii următori, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent;

20.000 euro/an

2

TAXA AUTORIZARE

11.464 lei/aparat sau post/an - se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel:

A.pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
B.pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor;

2.600 euro/mijloc de joc/an

3

CAPITAL SOCIAL

minim 30.000 lei


4

GARANŢII

736 lei pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post, după caz, al cărei proprietar este organizatorul sau 1.323 lei pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post, după caz, în cazul în care organizatorul o deţine sub o altă formă, după caz, dar nu mai mult de 264.558 lei la nivelul unui singur organizator

167 euro pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post daca organizatorul este proprietar ori 300 euro pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post dacă nu e proprietar dar nu mai mult de 60.000 euro 

5

NUMAR MINIM APARATE

numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelaşi operator economic este de 75 de aparate, care pot fi exploatate în cadrul aceleiaşi locaţii sau în locaţii diferite.


6

NUMAR MINIM APARATE / SALA

minimum 20 mijloace de joc in Bucuresti si 12 in alte locatii,  pentru spaţiile în care, pe lângă celelalte activităţi care se desfăşoară în cadrul incintei respective, altele decât exploatarea de jocuri de noroc, se exploatează numai această categorie de mijloace de joc


7

NUMAR APARATE IN SALA PARIURI

maxim cinci mijloace de joc, pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de pariuri


8

INTERCONECTARE

minimum 50 de mijloace de joc interconectate în sistemul de joc "jack-pot", în situaţia în care mijloacele de joc sunt exploatate în cel puţin două locaţii


9

MINIM TERIMINALE

minimum 2 terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate şi la care exploatarea se realizează de la mai multe terminale (posturi) de joc


10

IMPOZIT PROFIT

16% din profit impozabil


11

TAXA DE VICIU

1.764 lei/mijloc de joc/an - care se achită de organizator la termenele de plată a taxei de autorizare 

400 euro/m.j./an

12

IMPOZIT PE VENIT DIN PREMII

Nu sunt impozabile veniturile obținute sub valoarea sumei neimpozabile de 66. 750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit. Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul respectiv. În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depășește plafonul neimpozabil de 66. 750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct față de veniturile obținute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc. Plătitorii de venituri din jocuri de noroc cu reținere la sursă au obligația de depune, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, o declarație centralizatoare privind veniturile totale plătite precum și impozitele totale calculate, reținute și virate la bugetul general consolidat al statului, fără a menționa datele de identificare a beneficiarilor de venit.

 


Aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat

1

TAXA AUTORIZARE

6.614 lei/aparat sau post/an -se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel: 

A.pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
B.pentru celalalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie,  25 septembrie si 25 decembrie) pentru trimestrul următor.

1.500 euro/mijloc de joc/an

 

2

 

GARANŢII

736 lei pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post, după caz, al cărei proprietar este organizatorul sau 1.323 lei pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post, după caz, în cazul în care organizatorul o deţine sub o altă formă, după caz, dar nu mai mult de 264.558 lei la nivelul unui singur organizator

167 euro pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post daca organizatorul este proprietar si sau 300 euro pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post in alte conditii dar nu mai mult de 60.000 euro

3

NUMAR MAXIM EXPLOATARE

Trei aparate electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat, pentru spaţiile în care se desfăşoară alte activităţi cu caracter economic, amplasarea, organizarea şi exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct în cadrul locaţiei numai de către un singur organizator. Pentru această categorie se va acorda Autorizaţie Clasa B


4

IMPOZIT PE VENIT DIN PREMII


Nu sunt impozabile veniturile obținute sub valoarea sumei neimpozabile de 66. 750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit. Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul respectiv. În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depășește plafonul neimpozabil de 66. 750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct față de veniturile obținute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.

Plătitorii de venituri din jocuri de noroc cu reținere la sursă au obligația de depune, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, o declarație centralizatoare privind veniturile totale plătite precum și impozitele totale calculate, reținute și virate la bugetul general consolidat al statului, fără a menționa datele de identificare a beneficiarilor de venit.
Pariurile mutuale

 

1

 

TAXA DE LICENŢA

198.419 lei/an   - pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; - pentru anii următori, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent;

 

45.000 euro/an

2

TAXA AUTORIZARE

16% din veniturile din jocuri de noroc, estimate pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin de: 396.837 lei sau 16% din veniturile realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite, efectuata lunar, pentru toată perioada de licențiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate.

 

In primul an de autorizare, nu mai putin de 90.000 euro

3

CAPITAL SOCIAL

minim 1.000.000 lei


4

GARANŢII

30.865 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de pariuri şi câte 441 lei pentru fiecare punct de lucru (agenţie) în care acesta îşi desfăşoară activitatea, dar nu mai mult de 440.930 lei la nivelul unui singur organizator

7.000 euro + câte 100 euro pentru fiecare agenţie dar nu mai mult de 100.000 euro la nivelul unui singur organizator

5

NUMAR MINIM SPAŢII

pentru activitatea de pariuri, numărul minim de spaţii în care poate fi exploatată activitatea de acelaşi operator economic este de 15


6

NUMAR MINIM TERMINALE

pentru activitatea de pariuri, numărul minim de terminale specializate în dotarea unui operator economic este de 30


7

DOTARE TEHNICA MINIMALA PENTRU:
A. LOCATIA CENTRALA

sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a pariurilor efectuate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea pariurilor efectuate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.)


 

 

B. PUNCT DE LUCRU

agenţie: minimum un terminal specializat pentru emiterea şi înregistrarea pariurilor, o imprimantă pentru emiterea biletelor pariate, sistem de transmisie de date către locaţia centrală


8

IMPOZIT PROFIT

16% din profitul impozabil dar nu mai putin de 5% aplicat veniturilor înregistrate


9

IMPOZIT PE VENIT DIN PREMII


Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

Tranşe de venit brut -lei- Impozit -lei-
până la 66.750, inclusiv 1%
peste 66.750–445.000,inclusiv 667,5 + 16%
pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 lei
peste 445.000 61.187,5 + 25%
pentru ceea ce depăşeşte suma de 445.000 lei

Plătitorii de venituri din jocuri de noroc cu reținere la sursă au obligația de depune, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, o declarație centralizatoare privind veniturile totale plătite precum și impozitele totale calculate, reținute și virate la bugetul general consolidat al statului, fără a menționa datele de identificare a beneficiarilor de venit.


 


Pariurile în cotă fixă

1

TAXA DE LICENŢA

110.233 lei/an   - pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; - pentru anii următori, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent;

25.000 euro/an

2

TAXA AUTORIZARE

16% din veniturile din jocuri de noroc, estimate pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin de: 396.837 lei sau 16% din veniturile realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite, efectuata lunar, pentru toată perioada de licențiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate.

In primul an de autorizare, nu mai putin de 90.000 euro

3

CAPITAL SOCIAL

minim 1.000.000 lei


4

GARANŢII

30.865 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de pariuri şi câte 441 lei pentru fiecare punct de lucru (agenţie) în care acesta îşi desfăşoară activitatea, dar nu mai mult de 440.930 lei la nivelul unui singur organizator

7.000 euro + câte 100 euro pentru fiecare agenţie dar nu mai mult de 100.000 euro la nivelul unui singur organizator

5

NUMAR MINIM SPAŢII

pentru activitatea de pariuri, numărul minim de spaţii în care poate fi exploatată activitatea de acelaşi operator economic este de 15


6

NUMAR MINIM TERMINALE

pentru activitatea de pariuri, numărul minim de terminale specializate în dotarea unui operator economic este de 30


7

DOTARE TEHNICA MINIMALA PENTRU:
A. LOCAŢIA CENTRALA

sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a pariurilor efectuate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea pariurilor efectuate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.)B. PUNCT DE LUCRU

agenţie: minimum un terminal specializat pentru emiterea şi înregistrarea pariurilor, o imprimantă pentru emiterea biletelor pariate, sistem de transmisie de date către locaţia centrală


8

IMPOZIT PROFIT

16% din profitul impozabil dar nu mai putin de 5% aplicat veniturilor înregistrate


9

IMPOZIT PE VENIT DIN PREMIIVeniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

Tranşe de venit brut -lei- Impozit -lei-
până la 66.750, inclusiv 1%
peste 66.750–445.000,inclusiv 667,5 + 16%
pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 lei
peste 445.000 61.187,5 + 25%
pentru ceea ce depăşeşte suma de 445.000 lei

Plătitorii de venituri din jocuri de noroc cu reținere la sursă au obligația de depune, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, o declarație centralizatoare privind veniturile totale plătite precum și impozitele totale calculate, reținute și virate la bugetul general consolidat al statului, fără a menționa datele de identificare a beneficiarilor de venit.
 


Pariurile în contrapartidă

1

TAXA DE LICENŢA

110.233 lei/an   - pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; - pentru anii următori, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent;

 

25.000 euro/an

2

TAXA AUTORIZARE

16% din veniturile din jocuri de noroc, estimate pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin de: 396.837 lei sau 16% din veniturile realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite, efectuata lunar, pentru toată perioada de licențiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate.

In primul an de autorizare, nu mai putin de 90.000 euro

3

CAPITAL SOCIAL

minim 1.000.000 lei


4

GARANŢII

30.865 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de pariuri şi câte 441 lei pentru fiecare punct de lucru (agenţie) în care acesta îşi desfăşoară activitatea, dar nu mai mult de 440.930 lei la nivelul unui singur organizator

7.000 euro + câte 100 euro pentru fiecare agenţie dar nu mai mult de 100.000 euro la nivelul unui singur organizator

5

NUMAR MINIM SPAŢII

pentru activitatea de pariuri, numărul minim de spaţii în care poate fi exploatată activitatea de acelaşi operator economic este de 15


6

NUMAR MINIM TERMINALE

pentru activitatea de pariuri, numărul minim de terminale specializate în dotarea unui operator economic este de 30


7

DOTARE TEHNICA MINIMALA PENTRU:
A. LOCAŢIA CENTRALA

sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a pariurilor efectuate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea pariurilor efectuate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.)B. PUNCT DE LUCRU

agenţie: minimum un terminal specializat pentru emiterea şi înregistrarea pariurilor, o imprimantă pentru emiterea biletelor pariate, sistem de transmisie de date către locaţia centrală


8

IMPOZIT PROFIT

16% din profitul impozabil dar nu mai putin de 5% aplicat veniturilor înregistrate


9

IMPOZIT PE VENIT DIN PREMIIVeniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

Tranşe de venit brut -lei- Impozit -lei-
până la 66.750, inclusiv 1%
peste 66.750–445.000,inclusiv 667,5 + 16%
pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 lei
peste 445.000 61.187,5 + 25%
pentru ceea ce depăşeşte suma de 445.000 lei

Plătitorii de venituri din jocuri de noroc cu reținere la sursă au obligația de depune, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, o declarație centralizatoare privind veniturile totale plătite precum și impozitele totale calculate, reținute și virate la bugetul general consolidat al statului, fără a menționa datele de identificare a beneficiarilor de venit. 

Jocuri de noroc caracteristice cazinourilor

1

TAXA DE LICENŢA

418.884 lei/an  - pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; - pentru anii următori, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent;

 

95.000 euro/an

2

TAXA AUTORIZARE BUCURESTI

pentru fiecare masă: 264.558 lei /an -  se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel: A.pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
B.pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor;

60.000 euro/an

3

TAXA DE AUTORIZARE IN ALTE LOCATII DECAT BUCURESTI

pentru fiecare masă: 132.279 lei /an  se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel: A.pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
B.pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor;

30.000 euro/an

4

CAPITAL SOCIAL

minim 1.000.000 lei


5

GARANŢII

44.093 lei pentru fiecare masă de joc din incinta cazinoului, dar nu mai mult de 771.628 lei la nivelul unui singur organizator

10.000 euro pentru fiecare masă de joc dar nu mai mult de 175.000 euro

6

NUMAR MINIM MESE IN BUCURESTI

numărul minim de mese speciale de joc din cadrul locaţiei în care se organizează activitatea de tip cazinou este de: 12 în municipiul Bucureşti, dintre care cel puţin două mese de ruletă


7

NUMAR MINIM MESE IN ALTE LOCATII DECAT BUCURESTI

10 în alte locaţii decât în municipiul Bucureşti, dintre care cel puţin două mese de ruletă


8

IMPOZIT PROFIT

16% din profitul impozabil dar nu mai putin de 5% aplicat veniturilor înregistrate


9

TAXA INTRARE IN CAZINOU

50 lei/zi


10

IMPOZIT PE VENIT DIN PREMII


Nu sunt impozabile veniturile obținute sub valoarea sumei neimpozabile de 66. 750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit. Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul respectiv. În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depășește plafonul neimpozabil de 66. 750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct față de veniturile obținute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.

Plătitorii de venituri din jocuri de noroc cu reținere la sursă au obligația de depune, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, o declarație centralizatoare privind veniturile totale plătite precum și impozitele totale calculate, reținute și virate la bugetul general consolidat al statului, fără a menționa datele de identificare a beneficiarilor de venit.


 


Jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker

1

TAXA DE LICENŢA

66.140 lei/an  - pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; - pentru anii următori, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent;

15.000 euro/an

2

TAXA AUTORIZARE BUCURESTI

308.651 lei /an -  şi se plăteşte lunar: A. pentru prima lună – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
B. pentru celelalte luni – taxa se plătește în avans, respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii în curs pentru luna următoare; C. pentru plata în avans integral a taxei anuale aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker, datorată pentru fiecare locație, se acordă o bonificație de 10% din suma anuală ce trebuie achitată la bugetul de stat.

70.000 euro/an

3

TAXA AUTORIZARE IN ALTE LOCATII DECAT BUCURESTI

132.279 lei /an  -  şi se plăteşte lunar: A. pentru prima lună – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
B. pentru celelalte luni – taxa se plătește în avans, respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii în curs pentru luna următoare; C. pentru plata în avans integral a taxei anuale aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker, datorată pentru fiecare locație, se acordă o bonificație de 10% din suma anuală ce trebuie achitată la bugetul de stat.

30.000 euro/an

4

CAPITAL SOCIAL

minim 1.000.000 lei


5

TAXA INTRARE IN CAZINOU

30 lei/zi


6

IMPOZIT PE VENIT DIN PREMII


Nu sunt impozabile veniturile obținute sub valoarea sumei neimpozabile de 66. 750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit. Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul respectiv. În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depășește plafonul neimpozabil de 66. 750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct față de veniturile obținute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.

Plătitorii de venituri din jocuri de noroc cu reținere la sursă au obligația de depune, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, o declarație centralizatoare privind veniturile totale plătite precum și impozitele totale calculate, reținute și virate la bugetul general consolidat al statului, fără a menționa datele de identificare a beneficiarilor de venit.


 


Jocurile bingo desfăşurate în săli de joc

1

TAXA DE LICENTA

44.093 lei/an  - pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; - pentru anii următori, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent;

10.000 euro/an

2

TAXA AUTORIZARE

30.865 lei pentru fiecare sală precum şi 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor

7.000 euro pentru fiecare sală, precum şi 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate

3

CAPITAL SOCIAL

minim 100.000 lei


4

GARANŢII

22.047 lei pentru fiecare sală în care se organizează jocuri de bingo, dar nu mai mult de 30.865 lei la nivelul unui singur organizator

5.000 euro pentru fiecare sală dar nu mai mult de 7.000 euro la nivelul unui singur organizator

5

DOTARE MINIMA IN SALA

în cadrul fiecărei locaţii în care se organizează şi se exploatează activitatea de bingo în săli de joc dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă: un aparat de extragere aleatorie a numerelor, 3 panouri cu afişaj luminos, 4 monitoare color TV, un calculator electronic coordonator de joc, dispozitive şi accesorii specifice jocului de bingo


6

IMPOZIT PROFIT

16% din profit impozabil


7

IMPOZIT PE VENIT DIN PREMIIVeniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

Tranşe de venit brut -lei- Impozit -lei-
până la 66.750, inclusiv 1%
peste 66.750–445.000,inclusiv 667,5 + 16%
pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 lei
peste 445.000 61.187,5 + 25%
pentru ceea ce depăşeşte suma de 445.000 lei

Plătitorii de venituri din jocuri de noroc cu reținere la sursă au obligația de depune, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, o declarație centralizatoare privind veniturile totale plătite precum și impozitele totale calculate, reținute și virate la bugetul general consolidat al statului, fără a menționa datele de identificare a beneficiarilor de venit.
Jocurile bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune

1

TAXA DE LICENŢA

308.651 lei/an  - pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; - pentru anii următori, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent;

70.000 euro/an

2

TAXA AUTORIZARE

16% din veniturile din jocuri de noroc, estimate pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin de: 507.070 lei sau 16% din veniturile realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite, efectuata lunar, pentru toată perioada de licențiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate.

Nu mai putin de 115.000 euro/an

3

CAPITAL SOCIAL

minim 1.000.000 lei


4

GARANŢII

1.102.325 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune

250.000 euro

5

IMPOZIT PROFIT

16% din profit impozabil


6

IMPOZIT PE VENIT DIN PREMIIVeniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

Tranşe de venit brut -lei- Impozit -lei-
până la 66.750, inclusiv 1%
peste 66.750–445.000,inclusiv 667,5 + 16%
pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 lei
peste 445.000 61.187,5 + 25%
pentru ceea ce depăşeşte suma de 445.000 lei

Plătitorii de venituri din jocuri de noroc cu reținere la sursă au obligația de depune, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, o declarație centralizatoare privind veniturile totale plătite precum și impozitele totale calculate, reținute și virate la bugetul general consolidat al statului, fără a menționa datele de identificare a beneficiarilor de venit. Jocurile la distanță de tip: cazinou, pariuri în cotă fixă, pariuri mutuale, 

pariuri în contrapartidă, jocuri bingo şi keno precum si tombola

1

TAXA DE LICENŢA

Intre 26.456-529.116 lei/an  - pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; - pentru anii următori, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent;


In functie de cifra de afaceri :

pana la 500.000 euro/an - 6.000 euro;
500.001-1.000.000 euro-24.000 euro;
1.000.001-5.000.000 euro-60.000 euro;
5.000.001-10.000.000 - 96.000 euro;
peste 10.000.000 euro-120.000 euro


2

TAXA AUTORIZARE


16% din veniturile din jocuri de noroc, estimate pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin de: 440.930 lei sau 16% din veniturile realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite, efectuata lunar, pentru toată perioada de licențiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate.


In primul an de autorizare, nu mai putin de 100.000 euro


3

CAPITAL SOCIAL

minim 1.000.000 lei


4

GARANŢII

440.930 lei

100.000 euro

5

IMPOZIT PROFIT

16% din profitul impozabil dar nu mai putin de 5% aplicat veniturilor înregistrate


6

IMPOZIT PE VENIT DIN PREMII

Nu sunt impozabile la sursă, veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la aceste jocuri de noroc. Fiecare organizator/plătitor de venituri are următoarele obligații:

- transmiterea către fiecare contribuabil a informaţiilor referitoare la fiecare venit brut, primit în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul precedent, în formă scrisă;

- să depună anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaraţie informativă referitoare la fiecare venit brut, pentru fiecare contribuabil.


Jocuri loto

1

TAXA DE LICENŢA

507.070 lei/an

115.000 euro/an

2

TAXA AUTORIZARE

793.674 lei/an

180.000 euro/an

3

CAPITAL SOCIAL

minim 2.000.000 lei


4

IMPOZIT PROFIT

16% din profit impozabil


5

IMPOZIT PE VENIT DIN PREMIIVeniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

Tranşe de venit brut -lei- Impozit -lei-
până la 66.750, inclusiv 1%
peste 66.750–445.000,inclusiv 667,5 + 16%
pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 lei
peste 445.000 61.187,5 + 25%
pentru ceea ce depăşeşte suma de 445.000 lei

Plătitorii de venituri din jocuri de noroc cu reținere la sursă au obligația de depune, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, o declarație centralizatoare privind veniturile totale plătite precum și impozitele totale calculate, reținute și virate la bugetul general consolidat al statului, fără a menționa datele de identificare a beneficiarilor de venit.Jocurile loto - la distanță

1

TAXA DE LICENŢA

507.070 lei/an

115.000 euro/an

2

TAXA AUTORIZARE


16% din veniturile din jocuri de noroc, estimate pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin de: 440.930 lei sau 16% din veniturile realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite, efectuata lunar, pentru toată perioada de licențiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate.


In primul an de autorizare, nu mai putin de 100.000 euro


3

CAPITAL SOCIAL

minim 1.000.000 lei


4

IMPOZIT PROFIT

16% din profit impozabil


5

IMPOZIT PE VENIT DIN PREMII

Nu sunt impozabile la sursă, veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la aceste jocuri de noroc. Fiecare organizator/plătitor de venituri are următoarele obligații:

- transmiterea către fiecare contribuabil a informaţiilor referitoare la fiecare venit brut, primit în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul precedent, în formă scrisă;

- să depună anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaraţie informativă referitoare la fiecare venit brut, pentru fiecare contribuabil.
 Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a pus la dispoziția tuturor celor interesați o listă de întrebări și răspunsuri privind legislația pentru jocurile de noroc online, material pe care îl puteți descărca AICI[1]Pentru calculul aferent anului 2015 s-a folosit un curs valabil la 01.10.2014 din jurnalul oficial al Uniunii Europene: 4,4093 lei/euro