Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XXIX. Practica măsurilor ce urmează să fie luate ca urmare a suspendării activității sau de cei la care încasările au scăzut cu cel puțin 25%

Prevederi legale adoptate

1.     Decret 195 din 2020 publicat în MO 212 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

A)    În cazul în care activitatea economică a fost suspendată total prin prevederile art.1 sau 2 din:

ORDONANŢĂ nr. 1 din 17 martie 2020 MILITARĂ privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 219 din data de 18 martie 2020:

Art. 1

(1) Se suspendă activitatea de servire şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locaţiei.

Art. 2

Se suspendă toate activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise.

Art. 6

Măsurile de primă urgenţă, prevăzute la art. 1-5, se aplică pe toată durata stării de urgenţă, în termen de 24 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

În această situație angajatorul:

a) poate dispune suspendarea temporară a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului cf. Codului Muncii, pentru păstrarea la dispoziție a personalului și asigurarea plății șomajului tehnic;

Art. 52

(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii:

c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

Notă: personalului care își desfășoară activitatea de la domiciliu și care își continuă activitatea nu i se suspendă contractual de muncă.

b) Solicită online, de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, un Certificat pentru situații de urgență – care se eliberează tot online- acesta atestă faptul că și-a închis activitatea.

În luna aprilie, când urmează să fie plătite drepturile salariale, cu Certificatul pentru situații de urgență și cu Lista salariaților la care le-a fost suspendat contractul de muncă se vor prezenta la Agenția județeană de șomaj pentru încasarea sumelor suportate de stat la nivelul a 75% din salarul de bază, corespunzător locului de muncă dar nu mai mult de 75% din salarul mediu brut.

Câștigul salarial mediu brut prevăzut în Legea 6 din 2020 este de 5.429 lei

Se beneficiază de 75% din salarul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din 5.429 lei, respectiv 4.072 lei.

B) În cazul în care încasările au scăzut cu cel puțin 25%

În această situație angajatorul:

a) poate dispune suspendarea temporară a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului cf. Codului Muncii, pentru păstrarea la dispoziție a personalului și asigurarea plății șomajului tehnic;

Art. 52

(1)Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii:

c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

b) Solicită online, de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, un Certificat pentru situații de urgență – care se eliberează tot online- se declară pe propria răspundere că încasările au scăzut cu cel puțin 25% .

În luna aprilie, când urmează să fie plătite drepturile salariale, cu Certificatul pentru situații de urgență și cu Lista salariaților la care le-a fost suspendat contractul de muncă se vor prezenta la Agenția județeană de șomaj pentru încasarea sumelor suportate de stat la nivelul a 75% din salarul de bază, corespunzător locului de muncă dar nu mai mult de 75% din salarul mediu brut.

Câștigul salarial mediu brut prevăzut în Legea 6 din 2020 este de 5.429 lei

Se beneficiază de 75% din salarul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din 5.429 lei, respectiv 4.072 lei.

În ambele situații angajatorul are obligația să mențină raporturile de muncă ale persoanelor în cauză pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la data la care salariații și-au reluat activitatea.

Vom continua sa vă ținem la curent cu măsurile luate de autorități pentru a combate efectele epidemiei cu virusul COVID-19.  •   17 martie
  •   Anchidim Zăgrean

Articole Rombet