Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XVII. Practica bonusurilor în jocurile de noroc


Reglementările speciale, privind activitatatea jocurilor de noroc, dau posibilitatea organizatorilor de jocuri de noroc, tradiţionali sau la distanţă, să acorde jucătorilor, din fondurile proprii, bonusuri sub orice formă, dar numai în condiţiile şi limitele prevăzute în Regulamentele de joc aprobate de Comitetul de supraveghere al ONJN.

Prin activitatea specifică jocurilor de noroc, rezulta că bonusurile pot fi acordate:

 • Sub formă de taxa de participare la joc;
 • Sub formă de premii sau câştiguri.

Indiferent de forma sub care se acorda bonusurile trebuie să parcurgă întregul mecanism de joc, respectiv, taxa colectata, premii acordate şi venitul realizat, cu evidenţierea separată a acestora prin documentele specifice jocurilor de noroc.

În practica jocurilor de noroc bonusul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 • Să reprezinte pentru jucător un beneficiu obţinut suplimentar mizelor de joc;
 • Să nu fie percepute jucătorului taxe de participare sau costuri suplimentare;
 • Toate bonusurile să fie prevăzute în regulamentul de joc al organizatorului;
 • Să se refere la o perioadă determinată sau la anumite evenimente.

Promovarea acţiunilor de acordare a bonusurilor participanţilor este permisă numai:

 • În locaţiile proprii sau pe paginile de internet proprii sau ale afiliaţilor;
 • Prin transmiterea mesajelor electronice către jucătorii cu conturi active, din baza proprie de date, dacă aceştia şi-au exprimat în prealabil acordul pentru primirea lor.

În cazul bonusurile acordate de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, în scopul de a fi utilizate pentru participarea la joc, vor fi transferate numai în contul de joc, retragerea acestora nefiind permisă. Aceste bonusuri acordate se vor evidenţia în mod distinct faţă de celelalte fonduri de joc ale jucătorului disponibile pentru retragere în orice moment

De asemenea aceste bonusuri acordate se evidenţiază în mod distinct în contabilitatea operatorului de jocuri de noroc la distanţă şi se asimilează, pe măsura utilizării acestora, taxei de participare la joc. Bonusurile neutilizate în joc se evidenţiază separat conform destinaţiei acestora sau pot fi retrase de organizatori în conformitate cu prevederile termenelor şi condiţiilor sau regulamentului în baza cărora se acordă.

Un organizator de jocuri de noroc este obligat:

 • Să nu furnizeze credit în contul de plată sau în contul de joc al unui jucător şi să nu permită participarea gratuită la jocul de noroc în alte condiţii decât cele prevăzute în normele legale pentru acordarea bonusurilor;
 • Să nu crediteze participanţii la jocul de noroc şi să asigure distribuţia bonusurilor către jucători în condiţiile prevăzute în regulamentele aprobate;
 • Să respecte regulamentele de joc aprobate de Comitetul de supraveghere, precum şi prevederile referitoare la oferirea, transferarea şi evidenţierea bonusurilor.

Evidenta contabilă a bonusurilor trebuie să asigure reflectarea conţinutului precum şi realitatea economică a operaţiunilor, în succesiunea lor,  prin consemnarea în contul de cheltuieli (sunt acordate din fonduri proprii), în taxa de participare şi apoi, dacă e cazul, în premiile sau câştigurile acordate.

Din punct de vedere fiscal bonusurile reprezintă o activitate de natura publicităţii,  desfăşurată în vederea creşterii veniturilor, prin urmare este o cheltutuiala deductibila fiscal, la calculul impozitului pe profit.
 •   05 martie
 •   Anchidim Zăgrean