Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XLXVIII. Cum sunt inventate în România noi obligaţii de plată pentru activitatea jocurilor de noroc


Obligațiile declarative și de plată, privind activitatea jocurilor de noroc din România, au fost din nou modificate, începând cu data de 18 iulie 2022, ca urmare a faptului că a fost adoptată Ordonanța Guvernului (OG) nr.15 din 2022, precum și Ordinul 1542 din 2022 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), publicat în Monitorul Oficial cu numărul 829 din data de 23 august 2022, de punere în aplicare a acestor prevederi, astfel că după această dată activitatea de promovare a jocurilor de noroc, desfășurată în anumite condiții, este supusă unui impozit de 5% din valoarea contractelor de promovare.

Condițiile în care se datorează noua povară fiscală, invenție guvernamentală demnă de o nominalizare la concursurile Inventica 2022”,reprezentând 5% din valoarea contractelor de promovare, sunt prevăzute în reglementările speciale ale jocurilor de noroc, așa cum au fost modificate prin OG 15 din 2022, astfel:

1. Reclama şi publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul naţional se vor face cu respectarea principiilor privind: (i) protecţia minorilor şi prevenirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc; (ii) asigurarea integrităţii şi a transparenţei operaţiunilor desfăşurate de către şi prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum şi a unui sistem de joc echitabil, supravegheat şi verificat permanent din punctul de vedere al securităţii şi corectitudinii activităţilor desfăşurate; (iii) prevenirea şi combaterea activităţilor infracţionale care pot fi desfăşurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc; (iv) asigurarea unei dezvoltări echilibrate şi echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice în cauză; (v) implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementărilor din acest domeniu de activitate, în vederea diminuării şi limitării unor posibile vulnerabilităţi ale acestui sector economic faţă de potenţiale activităţi infracţionale, precum şi a diminuării expunerii faţă de riscul de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism, fraudă fiscală, criminalitate informatică, precum şi prevenirea infracţiunilor privind ordinea publică, siguranţa naţională şi sănătatea publică; (vi) dezvoltarea şi implementarea unui program de protecţie a jucătorilor împotriva dependenţei de jocuri de noroc;

2. Contractele care au ca obiect promovarea mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc, prin amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum şi orice alte acte, prin care se modifică valoarea contractului, mai puțin cele exceptate, respectiv contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entităţile sau federaţiile sportive, care prevăd în sarcina acestora din urmă obligaţia de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport, vor fi comunicate Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), de către organizatorul de jocuri de noroc sau prestatorul serviciilor de publicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii lor;

3. Taxa de promovare a activităţilor de jocuri de noroc reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate și trebuie achitată, către bugetul de stat, până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat. În cazul contractelor care prevăd plăţi periodice către prestator, obligaţia de plată a taxei devine scadentă în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică. Suma datorată se calculează de către plătitorii de taxe şi se declară, până la termenul de plată, în declaraţia fiscală depusă la organul fiscal competent;

4. Taxa de promovare, pentru activităţile de jocuri de noroc, este datorată de:

a) Organizatorii jocurilor de noroc, pentru contractele directe cu cei care realizează reclama sau publicitatea  mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc, prin amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune; 
b) Prestatorul serviciilor de publicitate, potrivit contractului, în cazul contractelor de publicitate având ca obiect publicitatea  mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc, prin amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune;

5.  Pentru contractele privind publicitatea  mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc, prin amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, aflate în derulare, în intervalul dintre data de 18 iulie 2022 și 23 august 2022, data intrării în vigoare a Ordinului ANAF nr.1542 din 2022, taxa de 5% din valoarea contractelor de promovare  se declară şi se plăteşte în maximum 30 de zile.

Ca urmare a adoptării Ordinului nr. 1542 din 2022, al ANAF, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 829, din data de 23 august 2022, organizatorii jocurilor de noroc din România sau prestatorul serviciilor de publicitate, potrivit contractului, sunt obligați să calculeze, să declare şi să plătească, conform prevederilor OUG 77 din 2009 actualizată, taxa de promovare a activităţilor de jocuri de noroc, reprezentând 5% din valoarea contractelor care au ca obiect promovarea mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc, prin amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, astfel:

a) Până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat;

b) Până în ultima zi a lunii, în care este scadentă rata contractuală periodică, în cazul contractelor care prevăd plăţi periodice către prestator.

Taxa de promovare se declară şi plătește, la termenele prevăzute în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016, actualizat cu Ordinul 1542 din 2022, al ANAF, prin Declaraţia 100, astfel:

a)  Anexa 3, de la poziția nr.86 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 553 - Taxa de promovare a activităților de jocuri de noroc - din Declarația 100, în procent de 98,80%;

b) Anexa 3, de la poziția nr. 84 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 551 - Taxa datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român - din Declarația 100, în procent de 1,00%;

c) Anexa 3, de la poziția nr. 85 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 552 - Taxa datorată Comitetului Național Paralimpic - din Declarația 100, în procent de 0,20%.

La completarea și depunerea Declarației 100, pentru taxa de promovare, se bifează rubrica „alte termene”, datorită faptului că pot exista, conform prevederilor legale în vigoare, două termene până la care se declară acest impozit, respectiv:

a)  până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care organizatorul de jocuri de noroc sau, după caz, prestatorul serviciilor de publicitate a încheiat un contract de publicitate și nu sunt prevăzute clauze de plăți periodice;

b) până în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică, în cazul contractelor care prevăd plăţi periodice către prestator.

O copie a declaraţiilor sau orice alte modificări ale acestora, precum şi a documentelor de plată aferente acestora, se vor transmite către ONJN în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii.  •   22 noiembrie
  •   Anchidim Zăgrean

Articole Rombet