Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XIX. Jocurile de noroc prin intermediul aparatelor cu risc limitat


Pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc - tip slot-machine - este necesar să se obțină licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale şi limitate în timp.

Un deținător de licență, de tip slot-machine, poate să exploateze această activitate prin intermediul aparatelor electronice  atribuitoare de câştiguri cu risc limitat,în condițiile autorizării fiecărui mijloc de joc, dar cu respectarea condițiilor prevăzute de lege:

1.      Un număr minim de mijloace de joc, care pot fi exploatate de acelasi operator economic, respectiv 75 de aparate electronice cu miză şi câştiguri nelimitate şi/sau aparate electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat;

2.      Maximum trei aparate electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat, pentru spaţiile în care se desfăşoară alte activităţi cu caracter economic, amplasarea, organizarea şi exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct în cadrul locaţiei numai de către un singur organizator;

3.      Mijloacele de joc tip slot-machine sunt conectate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societăţii organizatoare, cu obligativitatea centralizării într-un sistem informatic centralizator amplasat pe teritoriul României a informaţiilor care să evidenţieze: fiecare mijloc de joc conectat, locaţia în care este exploatat, totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate. Sistemul informatic centralizator, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat la un terminal situat la O.N.J.N., pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine, va raporta şi va permite accesul la informaţii privind: totalul taxelor de participare colectate zilnic, totalul premiilor acordate zilnic, precum şi evidenţa terminalelor interconectate în sistem (numărul acestora şi adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N., fiecare mijloc de joc pentru care se solicită autorizarea trebuie să fie identificat în sistemul informatic centralizator. Orice modificare ulterioară va fi comunicată O.N.J.N.-ului cu cel puţin 5 zile înainte de a fi operaţională. Toate mijloacele de joc tip slot-machine vor fi conectate la sistemul informatic centralizator de la O.N.J.N.

 Jocurile tip slot-machine - jocuri tradiţionale - sunt exploatate prin aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitatdaca evenimentele sunt organizate in prezenta fizica a participantilor prin intermediul masinilor, utilajelor si instalatiilor specifice, care nu vor fi operate in locațiile specializate în care se poate desfăsura activitatea de jocuri de noroc, iar câștigul este limitat si depinde de hazard.

Taxa anuală de licență, pentru această activitate, este de 20.000 euro, plătită anticipat cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent iar taxa de autorizare este de 1.500 euro/an/aparat şi se plăteşte în 4 rate trimestriale egale - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru.

Valoarea în lei a taxelor stabilite în moneda euro se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acest curs se utilizează pe toată durata anului următor.

În mod practic, reprezentanții organizatorilor de jocuri de noroc, vor completa și depune  Declaraţia 100, în termenul legal, prin înscrierea sumelor prevăzute în Anexa 3, la nr. 66 din Nomenclator, pentru taxa de licență, prin înserarea taxei datorate la obligaţia fiscală 536 și la nr. 67 din Nomenclator pentru taxa de autorizare, prin înserarea taxei datorate la obligaţia fiscală 537.

Aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat vor fi marcate, la loc vizibil - frontal, cu menţiunea:"Joc de noroc cu risc limitat" iar afişul va fi de dimensiunea minimă 200/100 mm.

Condiţii cumulative, obligatorii, pentru aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat:

  1. miza maximă admisă pentru un joc este de 2 lei;
  2. câştigul maxim este de 1.000 lei pe fiecare joc distinct. Prin joc distinct (spin) se înţelege orice generare individuală de elemente aleatoare a simbolurilor din tabela de câştiguri a programului de joc, în orice stadiu al jocului (în jocul de bază sau în jocurile bonus);
  3. procentaj minim de premiere (Win/Bet): 85%, conform certificatului de verificare tehnică emis de organismele de evaluare a conformităţii;
  4. creditul maxim obţinut de jucător este de 1.000 lei, la atingerea acestei valori aparatul blocându-se până la încasarea câştigului;
  5. maximum 1.000 lei câştig posibil la jocul de risc (dublaj).

Revenim cu alte opinii în următorul articol dedicat practicii jocurilor de noroc.  •   21 mai
  •   Anchidim Zăgrean