Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XXVII. Fiscalitatea jocurilor de noroc în anul 2020


Constituția României stabilește în mod clar faptul că impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege iar impozitele şi taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, în limitele şi în condiţiile legii. Tot aici regăsim și prevederea conform căreia sumele reprezentând contribuţiile la constituirea unor fonduri se folosesc, în condiţiile legii, numai potrivit destinaţiei acestora.

Pornind de la aceste prevederi constituționale generale, putem să constatăm faptul că toate obligațiile de natura impozitelor, taxelor și altor contribuții ale organizatorilor de jocuri de noroc se regăsesc ori în legea specială - OUG 77 din 2009 actualizată - ori în Codul Fiscal actualizat, așa cum le vom prezenta în continuare, cu mențiunea că pentru jocurile de noroc online a fost introdusă, prin OUG 114 din 2018, o taxă lunară suplimentară.

I. Obligațiile prevăzute în OUG 77 din 2009, actualizată

1. Taxa anuală de licență – este stabilită și datorată pe fiecare tip de activitate, în sumă fixă, în intervalul cuprins între 5.000 – 120.000 euro/an, care se declară și se plătește anticipat astfel:

a) pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;

b) pentru următorii nouă ani, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent.

2. Taxa anuală de autorizare – este stabilită și datorată, pe fiecare tip de activitate, în sumă forfetară, pornind de la un minim de 1.500 euro/an până la un maxim de 180.000 euro/an sau în cotă procentuală, reprezentând 16% din venitul estimat, dar nu poate să fie sub limita minimă stabilită. În ambele cazuri declararea și plata taxei se realizează anticipat, iar în cazul activităților unde venitul se estimează, taxa de autorizare se recalculează și regularizează lunar, prin aplicarea cotei de 16% la venitul efectiv realizat. Excepția o reprezintă jocurile de tip bingo în sală, pentru care taxa anuală de autorizare, calculată și datorată anticipat, are o componentă fixă de 7.000 euro pentru fiecare sală autorizată și una variabilă, reprezentând 3% din valoarea nominală a biletelor de joc tipărite.

3. Taxe speciale:

a) Taxa anuală de viciu – este stabilită și datorată, numai pentru jocurile de tip             slot-machine cu risc nelimitat și a jocurilor de tip videoloterie, în sumă de 400 euro/an, pentru fiecare post autorizat,;

b) Taxa specială lunară pentru videoloterie – stabilită și datorată sub forma unei cote  de 3% din venitul realizat;

c) Taxa zilnică de acces este stabilită și datorată, ca valoare fixă, de fiecare persoană care  intră în locațiile specializate ale cazinourilor, în sumă de 50 lei și ale cluburilor de poker, în sumă de 30 lei.

4. Contribuții anuale – stabilite și datorate, în sume fixe de 1.000 sau 5.000 euro/an, pe tipuri de activitate, urmând să fie utilizate în scopul preveniri dependenţei de jocurile de noroc.

5. Taxe administrative – stabilite și datorate, în sumă fixă, doar în cazul jocurilor de noroc la distanță, pentru analiza documentelor, în sumă de 2.500 euro și pentru eliberarea licenței, în sumă de 8.500 euro.

  II. Obligație instituită prin OUG 114 din 2018

1. Taxă lunară – stabilită și datorată, în cotă de 2% din taxa de participare la joc, încasată lunar, de toți organizatorii de jocuri de noroc online.

  III. Obligațiile prevăzute în Codul Fiscal

1. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor – impozit obligatoriu pentru persoanele juridice care: la 31 decembrie a anului precedent au realizat venituri sub nivelul de 1.000.000 de euro;  capitalul social al acestora este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale; nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

a) 1% din venituri pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi;

b) 3% din venituri pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.

2. Impozitul pe profit – stabilit și datorat de cei care nu îndeplinesc condițiile pentru plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor iar cota de impozit pe profit, care se aplică asupra profitului impozabil, este de 16%. Prin excepție, contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura cazinourilor, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, şi în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru această activitate este mai mic decât 5% din veniturile respective, sunt obligaţi la plata impozitului în cotă de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.

3. Impozitele și contribuțiile sociale obligatorii pe venit – stabilite și datorate de persoane fizice, reținute prin stopaj la sursă de angajatori sau plătitori, cuprind:

A) Impozitele pe venit

a) Impozitul pe salarii și asimilate acestora – în cotă de 10% aplicată la baza de impozitare;

b) Impozitul pe dividende – în cotă de 5% aplicată la baza de impozitare;

c) Impozitul pe veniturile din premii și din jocuri de noroc:

· Impozitul pe venitul din premii și concursuri – veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Nu sunt impozabile premiile sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;

· Impozitul pe veniturile din jocuri de noroc datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:până la 66.750, inclusiv, cu 1%;  peste 66.750 - 445.000, inclusiv, cu 667,5 + 16% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 și peste 445.000 cu 61.187,5 + 25% pentru ceea ce depăşeşte suma de 445.000. Nu sunt impozabile veniturile obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit.

Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obţinut venitul respectiv.

În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depăşeşte plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct faţă de veniturile obţinute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.

  B) Contribuțiile sociale obligatorii

a) Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat – se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, în cotă de 25% aplicată la baza impozabilă;

b) Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate - se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cotă de 10% aplicată la baza impozabilă;

c) Contribuţia asiguratorie pentru muncă – se datorează de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, în cotă de 2,25% aplicată la baza de impozitare calculată ca sumă a câştigurilor brute realizate din salarii şi venituri asimilate salariilor

4. TVA – operațiunile privind activitatea de pariuri, loterii şi alte forme de jocuri de noroc efectuate de persoanele autorizate, conform legii, să desfăşoare astfel de activităţi sunt scutite fără drept de deducere.

5. Impozitele și taxele locale – sunt datorate și calculate pentru:

a. impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri;

b. impozitul pe teren şi taxa pe teren;

c. impozitul pe mijloacele de transport;

d. taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;

e. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;

f. impozitul pe spectacole;

Seria de articole cu practicile și procedurile fiscalității pe tipuri de jocuri de noroc continua.  •   11 martie
  •   Anchidim Zăgrean

Articole Rombet