Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XV. Impunerea sumelor plătite participanților în activitatea jocurilor de noroc


Organizatorii de jocuri de noroc, in activitatea desfășurată, stabilesc și apoi atribuie câștiguri materiale sub formă de:


  • Premii - în bani sau natură - ca urmare a participării la acțiunile promoționale, așa cum sunt prevăzute în regulamentele promoției;
  • Sume de bani, bunuri sau servicii - definite convețional premii - acordate participanților, declarați câştigători la jocurile de noroc, conform regulamentelor de joc.

Codul Fiscal obligă organizatorii de jocuri de noroc să calculeze, să rețină (prin de stopaj la sursă), să declarare şi apoi să platească, în numele participanţilor, un impozit, pentru sumele datorate, astfel:

a)      Impozitul pentru premiile promoționale datorate ca urmare a practicilor comerciale

Regula generală - pentru rezidenţi – la stabilirea, declararea și plata impozituluiRegula specială - pentru nerezidenți – la stabilirea, declararea și plata impozituluib)     Impozitul datorat ca urmare a participării la jocuri de noroc

Regula generală - pentru rezidenţi și nerezidenți - la stabilirea, declararea și plata impozituluiExcepţie de la regula generală - pentru rezidenți și nerezidenți – la stabilirea, declararea și plata impozitului


  • pentru cazinouri, cluburi de poker, slot-machine și lozuri - nu sunt impozabile veniturile obţinute sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit:

- verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obţinut venitul respectiv;

- în cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depăşeşte plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct faţă de veniturile obţinute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.


  • Se declară şi plătește impozitul reținut pentru rezidenți– lunar - până în 25 a lunii următoare, pentru luna curentă cf. Ordin 587 din 2016 – prin Declaraţia 100, conform cu Anexa 3 – la      nr. 10 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 628 din Declaratia 100;
  • Se declară apoi, prin declarația informativă 205, pe fiecare beneficiar rezident, până la data de 31 ianuarie inclusiv, anul curent, pentru anul precedent, cf. Ordin 3695 din 2016;
  • Se declară şi plătește impozitul retinut pentru nerezidenți – lunar - până în 25 a lunii următoare, pentru luna curentă cf. Ordin 587 din 2016 – prin Declaraţia 100, conform cu Anexa 3 – la nr. 21 din Nomenclator, respectiv obligaţia fiscală 638 din Declarația 100;
  • Se declară apoi, prin declarația informativă 207, pe fiecare beneficiar nerezident, până la data de 31 ianuarie inclusiv, anul curent, pentru anul precedent, cf. Ordin 3695 din 2016;  •   09 decembrie
  •   Anchidim Zăgrean