Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XLXIII. Opinie privind punerea in aplicare a OG 15 din 2022


În contextul adoptării OG 15 din 2022, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

În condițiile în care actul normativ adoptat a intrat în vigoare la data de 18 iulie 2022, dar:  1. nu cuprinde soluţii legislative pentru situaţii tranzitorii, în cazul în care prin noua reglementare sunt afectate raporturi sau situaţii juridice născute sub vechea reglementare, dar care nu şi-au produs în întregime efectele până la data intrării în vigoare a noii reglementări, prin faptul că la data adoptării acestora existau, în termene de valabilitate, atât licențe de organizare cât și autorizații de exploatare a jocurilor de noroc; 
  2. nu a fost respectat principiul privind certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale.


Mai jos câteva puncte de vedere, privind modul de punere în practică a noilor prevederi de natură fiscală, privind declararea și plata taxelor aferente activității jocurilor de noroc, așa cum sunt prezentate în documentul actualizat denumit „Sinteza condițiilor de licențiere și autorizare” în anul 2022:

I. Taxele de licență – începând cu data de 18 iulie 2022 se vor declara și plăti la nivelul taxelor prevăzute în OG 15 din 2022 fără să afecteze în vreun fel nivelul celor care au devenit scadente, au fost declarate și plătite până la data de 18 iulie 2022.

II. Taxele de autorizare și taxa de viciu:  1. Pentru jocurile de noroc la care taxele de autorizare sunt stabilite în sumă fixă, pentru un an de autorizare, dar cu plata în patru rate egale, taxele rămân valabile și nemodificate până la data expirării autorizației (slot-machine, cazinouri, cluburi de poker). La depunerea documentațiilor, pentru solicitarea unor noi autorizații, vor intra în vigoare nivelul noilor taxe, inclusiv cele de administrare iar taxa de viciu urmează să fie declarată și achitată anticipat, odată cu plata ratelor pentru taxele de autorizare;
  2. În cazul jocurilor de noroc, la care nivelul taxelor anuale are o componentă fixă și apoi una variabilă (pariurile tradiționale, jocurile de noroc online, bingo sală, bingo tv) după depășirea nivelului minim stabilit, nivelul nou al taxelor de autorizare variabile se aplică începând cu data de 18 iulie 2022. La solicitarea unor noi autorizații de exploatare se vor avea în vedere noile niveluri fixe precum și noile taxe variabile precum și nivelul taxelor administrative.


  •   26 iulie
  •   Anchidim Zăgrean

Articole Rombet