Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

XLIX. Obligaţiile declarative şi de plată pentru activitatea jocurilor de noroc din România


În anul 2022, organizatorii de jocuri de noroc au o serie de obligaţii, de conformare practică declarativă și plată, ca urmare a prevederilor legale actualizate, respectiv OUG 77 din 2009, Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală, iar o sinteză a acestora arată astfel:

A)    În cazul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN),  organizatorii jocurilor de noroc trebuie să depună o declaraţie lunară în care să evidenţieze veniturile din jocuri de noroc, sub forma unui formular-tip, cf. Ordinului 179 din 2018 al Preşedintelui ONJN, până la data de 10 a lunii următoare, pentru luna precedentă, însuşită de administratorul societăţii, pentru jocurile de noroc tradiţionale sau şi de o persoană autorizată, pentru jocurile de noroc la distanţă.

În scopul debirocratizării şi simplificării acestei cerinţe, este imperios necesară introducerea unui sistem de transmitere online, cu semnătură electronică, prin completarea unui formular PDF inteligent.

B)    În cazul Agenției Naționale de Admnistrare Fiscală (ANAF), organizatorii jocurilor de noroc sunt obligați să declare şi să plătească, conform prevederilor OUG 77 din 2009, actualizată, taxe pentru obţinerea dreptului de a organiza şi exploata jocuri de noroc, astfel:

1.  Taxa de licenţă – pentru organizarea jocurilor de noroc, (inclusiv taxa de licenţă pentru activităţi conexe jocurilor de noroc), iar declararea şi plata taxei de licenţă se realizează anticipat, în sumă fixă, pentru intrarea în vigoare a licenței - la nivelul şi termenele prevăzute în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 66 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 536 din Declarația 100;

2.  Taxa de autorizare – pentru exploatarea jocurilor de noroc - iar declararea şi plata taxei se realizează astfel:

a) Anticipat, în sumă fixă, pentru intrarea în vigoare a autorizației, la nivelul şi termenele prevăzute în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016  al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 67 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 537 din Declarația 100;

b) Regularizare lunară, în funcţie de venitul realizat, până în data de 25 a lunii următoare, pentru luna precedentă, pentru menținerea valabilității autorizației, aşa cum este prevăzut în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 65 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 504 din Declarația 100;

3.  Taxa lunară - calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online, până în data de 25 a lunii următoare, pentru luna precedentă, aşa cum este prevăzut în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 77 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 541 din Declarația 100;

4.  Taxa de viciu - pentru jocurile de noroc tip slot-machine cu câştig nelimitat iar declararea şi plata taxei la nivelul şi termenele prevăzute în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 70 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 539 din Declarația 100;

5.   Taxa de acces - pentru cazinouri şi cluburile de poker iar declararea şi plata taxei la nivelul şi termenele prevăzute în legea specială a jocurilor de noroc, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 68 din Nomenclator, respectiv, obligaţia fiscală 535 din Declarația 100;

Cu excepţia taxei de autorizare, cu regularizare lunară în funcţie de venitul realizat, a taxei lunare, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online precum şi a taxei de acces, toate celelalte taxe, specifice jocurilor de noroc, au termene diferite de declarare şi plată, aşa cum este prevăzut în legea specială a jocurilor de noroc.

Prin adoptarea Legii 30 din 2022 un procent de 98,8% din taxele percepute, pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces, precum şi din celelalte taxe prevăzute de legea specială, constituie venit la bugetul de stat iar un procent de 1% din aceste taxe se constituie ca venit al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi 0,2% ca venit al Comitetului Naţional Paralimpic.

O copie a declaraţiilor sau orice alte modificări ale acestora precum şi a documentelor de plată aferent acestora se vor transmite către ONJN, în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii.

C)     În cazul stopajului la sursă, prevăzut de Codul Fiscal, declararea şi plata, în numele participanţilor câștigători, se realizează astfel:

1.    Impozitul pentru plata premiilor promoţionale, pentru rezidenţi, se calculează prin deducerea sumei neimpozabile de 600 lei și apoi impozitarea cu 10% a sumei ce depăşeşte 600 lei iar declararea şi plata impozitului se realizează lunar, până în data de 25 a lunii următoare, pentru luna curentă, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 la poziția nr. 9 din Nomenclator, respectiv obligaţia fiscală 608 din Declarația 100.

De asemenea se depune  o declaraţie informativă anuală, pentru  fiecare câștigător, până în ultima zi a lunii februarie, pentru anul precedent, cf. Ordin 179 din 2022, prin Declaraţia 205;

2.    Impozitul pentru plata premiilor promoţionale, pentru nerezidenţi, se calculează fără deducere, prin impozitarea cu 10% a sumei câștigate iar declararea şi plata impozitului se realizează lunar, până în data de 25 a lunii următoare, pentru luna curentă, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 la poziția nr. 20 din Nomenclator, respectiv obligaţia fiscală 637 din Declarația 100. De asemenea se depune  o declaraţie informativă anuală, pentru  fiecare câștigător, până în ultima zi a lunii februarie, pentru anul precedent, cf. Ordin 179 din 2022, prin Declaraţia 207;

3.    Impozitul datorat, ca urmare a participării la jocurile de noroc, ca regulă generală, atât pentru rezidenți cât și nerezidenți, se calculează prin aplicarea grilei de impozitare (1%, 16% şi 25%), la baza de impozitare, iar declararea şi plata impozitului se realizează lunar, până în data de 25 a lunii următoare, pentru luna curentă, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția nr. 9 și 21 din Nomenclator, respectiv obligaţia fiscală 621 și 638 din Declarația 100. De asemenea se depune  o declaraţie informativă anuală, pentru  fiecare câștigător, până în ultima zi a lunii februarie, pentru anul precedent, cf. Ordin 179 din 2022 prin Declaraţia 205;

O excepţie, de la regula generală de impozitare a câștigurilor din participarea la jocurile de noroc, atât pentru rezidenți cât și nerezidenți, sunt pentru câștigurile obținute de la cazinouri, cluburi de poker, slot-machine și lozuri, prin faptul că este neimpozabilă suma de 66.750 lei, inclusiv, pentru fiecare venit brut primit, iar impozitul datorat pentru câștigurile cu o valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea baremului asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obţinut se scade suma de 667,50 lei. Declararea şi plata impozitului se realizează lunar, până la data de 25 a lunii următoare, pentru luna curentă, cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF, prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la poziția  nr. 9 și 21 din Nomenclator, respectiv obligaţia fiscală 621 și 638 din Declarația 100. De asemenea se depune o declaraţie informativă anuală, pentru  fiecare câștigător, până în ultima zi a lunii februarie, pentru anul precedent cf. Ordin 179 din 2022 prin Declaraţia 205.  •   09 aprilie
  •   Anchidim Zăgrean

Articole Rombet