Transparență, unitate, acțiune

Practica jocurilor de noroc

VI. Modul de calcul, declarare și plata taxei de licenţă, autorizare şi de viciu Joc de noroc tip slot-machine - 2018


Continuăm seria de articole din  „Practica jocurilor de noroc” cu exemplificarea modului de calcul, declarare și plata taxei de licenţă, autorizare şi de viciu pentru jocul de noroc tip slot-machine                                                             

1)    Taxa pentru licența de organizare a jocurilor de noroc

Depunerea şi aprobarea documentaţiei, în  ianuarie 2018 -  prima licenţiere

Declararea şi plata taxei de licenţă  – în sumă fixa -  anticipat:

-  în luna ianuarie, cu intrare în vigoare de la 01.02.2018

-  sau cel mai târziu la 25.02.2018, cu intrare în vigoare la 01.03.2018

-  curs valabil, 1 euro = 4,5878 lei

Joc de noroc tip slot-machine = 20.000 euro x 4,5878 = 91.756 lei, se declară: • Cf. Ordin 587 din 2016 - Declaraţia 100, Anexa 3 – nr. 66 din Nomenclator, respectiv, Obligaţia fiscală 536 din Declaraţia 100;
 • Declaraţia se completează ca dată de raportare, 2018 -  01, se bifează în declaraţie, obligaţie cu alt termen decât 25, şi se trece data 31.01.2018, ca data scadentă;
 • sau se declară, ca dată de raportare, 2018 - 02, se bifează în declaraţie, obligaţie cu alt termen decât 25, şi se trece data 25.02.2018, ca data scadentă.


În următorii 9 ani – se declară şi plăteşte taxa de licenţă - cu zece zile calendaristice înainte de expirarea anului precedent, la cursul din prima zi lucrătoare a lunii octombrie, precedent, publicat în  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2)    Taxa pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc şi taxa de viciu

Prevederi legale-OUG 77 din 2009, actualizată:

 • Autorizaţia de exploatare se acordă pentru fiecare mijloc de joc, care constituie bază de impunere, cf.art.12, alin.3;
 • Nivelul taxei de autorizare este, cf.art.14, alin.1, calculat pe întregul an de autorizare, la cursul valabil, la data intrării în vigoare a autorizaţiei:

- 2600 euro/an/mijloc de joc – pentru slot-machine cu risc nelimitat;

- 1500 euro/an/mijloc de joc – pentru slot-machine cu risc limitat.

 • Taxa anuală, aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc,  se datorează pentru fiecare mijloc de joc şi se plăteşte, cf.art.14, alin.2:

- În avans,integral, cu o bonificaţie de 10% din suma anuală ce trebuie achitată la bugetul de stat, pentru slot-machine fără risc limitat;

 • Trimestrial, pentru fiecare mijloc de joc, se plăteşte în 4 rate trimestriale, egale.

- Taxa de viciu, se datorează pentru fiecare slot-machine, cu risc nelimitat, în funcţie de perioada de exploatare, şi se plăteşte până la data de 25 a ultimei luni din trimestru, pentru trimestrul în curs, nivelul taxei este de 400 euro/post autorizat /an, la cursul valabil pe perioada de valabilitate a autorizaţiei, cf.art.14, alin.5.

Depunerea şi aprobarea documentaţiei, în ianuarie 2018 -  prima autorizare

A.     Declararea şi plata taxei de autorizare

-  Pentru primul an de autorizare -  anticipat, în luna ianuarie, cu intrare în vigoare de la 01.02.2018;

-  sau cel mai târziu la 25.02.2018, cu intrare în vigoare la 01.03.2018

-  curs valabil, 1 euro = 4,5878 lei

În exemplificare considerăm ca varianta intrării în vigoare, a licenţei şi autorizaţiei, se doreşte să fie data de 01.03.2018 pentru: 100 aparate cu risc nelimitat şi 10 cu risc limitat.

Plata integrală, cu 10% bonificaţie, doar pentru cele cu risc nelimitat, până în 25 februarie:

-  2.600 euro x 4,5878 = 11.928,28 lei – 1.192,82 = 10.735,46 lei

din care maxim 10% bonificaţie = 1.192,82 lei

-  1.500 euro x 4,5878 =   6.881,70 lei, nu au bonificaţie

Obligaţia bugetară, privind taxa de autorizare, pentru fiecare bază impozabila: • 10.735 lei/an – risc nelimitat cu bonificaţie;
 • 11.928 lei/an – risc nelimitat fără bonificaţie;
 • 6.882 lei/an- risc limitat, primele 2 trimestre = 1.721 lei, şi următoarele 2 trimestre  = 1.720 lei


Se declara şi plăteşte:

-  fără risc limitat, cu bonificaţie -100 x 10.735 = 1.073.500 lei

-  cu risc limitat, trimestrial -            10 x  1.721 =      17.210 lei

              TOTAL                                                 = 1.090.710 lei • Cf. Ordin 587 din 2016 - Declaraţia 100, Anexa 3 – nr. 67 din Nomenclator, respectiv, Obligaţia fiscală 537 din Declaraţia 100;
 • Declaraţia se completează, ca dată de raportare, 2018 -  02, se bifează în declaraţie, obligaţie cu alt termen decât 25, şi se trece data 25.02.2018, ca data scadentă.

1 Suma datorată             = 1.090.710 lei

2 Suma datorată anterior       = _______

3 Suma de plată              = 1.090.710 lei • Următoarea declarare şi plată, pentru slot-machine fără risc limitat, după aprobarea documentaţiei, până la 28.02.2019;
 • Pentru cele cu risc limitat: la 25.03.2018, 25.06.2018, 25.09.2018, apoi până la 28.02.2019 – după aprobarea documentaţiei.

Plata trimestrială, fără bonificaţie, până în 25 februarie:

- 2.600 euro x 4,5878  = 11.928,28 lei;

- 1.500 euro x 4,5878  =   6.881,70 lei.

Obligaţia bugetară, privind taxa de autorizare, pentru fiecare bază impozabila:

- 11.928 lei/an – risc nelimitat, plata trimestrială, fără bonificaţie = 2.982 lei/trimestru;

- 6.882 lei/an- risc limitat, primele 2 trimestre = 1.721 lei, şi următoarele 2 trimestre  = 1.720 lei.

Se declara şi plăteşte:

-  fără risc limitat, trimestrial -        100 x 2.982 =  298.200 lei

-  cu risc limitat, trimestrial -           10 x   1.721 =     7.210 lei

TOTAL                                                  =   15.410 lei • Cf. Ordin 587 din 2016 - Declaraţia 100, Anexa 3 – nr. 67 din Nomenclator, respectiv, Obligaţia fiscală 537 din Declaraţia 100;
 • Declaraţia se completează, ca dată de raportare, 2018 -  02, se bifează în declaraţie, obligaţie cu alt termen decât 25, şi se trece data 25.02.2018, ca data scadentă.


1 Suma datorată             = 315.410 lei

2 Suma datorată anterior    = _____    

3 Suma de plată              = 315.410 lei • Următoarea declarare şi plată, pentru slot-machine fără risc limitat: la 25.03.2018, 25.06.2018, 25.09.2018, apoi după aprobarea documentaţiei, până la 28.02.2019.
 • Pentru cele cu risc limitat: la 25.03.2018, 25.06.2018, 25.09.2018, apoi până la 28.02.2019 – după aprobarea documentaţiei.

B.     Taxa de viciu – primă plată, pentru trimestrul în curs, până la 25.03.2018

Obligaţia bugetară, privind taxa de viciu, pentru fiecare bază impozabila:

-  400 euro/an x 4,5878 = 1.835 lei, plata trimestrială pentru trimestru în curs: 

                   1.835/4 = 459 lei, primele 3 trimestre, 458 lei în ultimul trimestru;

Se declara şi plăteşte, doar pentru o lună de exploatare:

-  Taxa viciu, fără risc limitat, trimestrial - 100 x 459/3 =  15.300 lei


 • Cf. Ordin 587 din 2016 - Declaraţia 100, Anexa 3 – nr. 70 din Nomenclator, respectiv, Obligaţia fiscală 539 din Declaraţia 100;
 • Declaraţia se completează, ca dată de raportare, 2018 -  03, se bifează în declaraţie, obligaţie cu alt termen decât 25, şi se trece data 25.03.2018, ca data scadentă.


1 Suma datorată             = 15.300 lei

2 Suma datorată anterior       = _____

3 Suma de plată              = 15.300 lei


 • Următoarea declarare şi plată, pentru slot-machine fără risc limitat: la 25.06.2018, 25.09.2018, 25.12.2018, apoi după aprobarea documentaţiei, până la 25.03.2019.


 •   09 aprilie
 •   Anchidim Zăgrean